szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

Farkas Tibor, Maka Gyula, Balázs Sándor, Rácz Sándor. Farkas Tibor: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm Bata Józsefet, ...

10 апр. 2008 г. ... gombák: szarvasgomba ... de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhaszná- ... vagy amelyeket nem számláznak le külön, a kér-.

29 окт. 2020 г. ... testületünk határozatképes. Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző hirtelen felmondása következtében Czaltik Éva aljegyző.

Általános Iskola 7. osztályos tanulójának előadásában Horváth István erdélyi költő „Tornyot raktam” című versét hallgathatták meg.

Néy. E-mail cím. Vásárlás dátuma - év/hónap/nap. 20. Irányítószám. Város, Utca, Házszám, /Emelet, Ajtól. Telefonszám. +36-. Számla száma: SM-.

7 окт. 2015 г. ... Gubicza István. Szellő u. 16,21. III. ief.: Bayer Richárd. 12,42. Varga Csaba. 12,76. Miklós Ferenc. Miklós tér. 15,00. Horváth Norbert.

2 дек. 2015 г. ... Dr. Manninger Péter: Itt van Nagy Magdolna főorvosnő, aki az ÁNTSZ dolgaiban sokkal jártasabb, mint mi, tehát az egy dolog, ...

Az ajánlattevő neve: Egberstone Kft. Az ajánlattevő székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 53. 1/4. 1. részajánlat. Ajánlati ár: 46.954.965,- Ft, ...

lévő eljárásban Papolczy Gizella tanú kihallgatása alkalmával 1075 Budapest, Dózsa György út. 18-24.II.em. 202. alatti hivatali helyiségben 2013. január 3L ...

A tárgyalásokban a mindenkor elnöklő Bethlen István gróf miniszterelnökön kívül, a ... Farkas István a Magyarországi Szociáldemokrata Párt főtitkára, Peyer ...

20 июл. 2021 г. ... Egyed Zsolt, képviselő. Bejelentéssel távol vann: Koltai-Tóth Árpád, képviselő. Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző.

1 db páros SZIGET napijegy nyertese: 1. Mizerák Richárd /. RTHWTRS3. 1. 1 db páros SZIGET napijegy tartaléknyertesei: 1. Misuth Gábor. EUZ6NJG8.

Óvoda konyha pályázatának visszavonása. Tóth Gábor polgármester. 2.) Várnai Ildikó jegyző ellen fegyelmi eljárás visszavonása. Tóth Gábor polgármester.

15 февр. 2019 г. ... CSIKHAL. CSIKÓS. CSILLAG. CSILLAGFÜRT. CSILLAGVIRÁG. Witte. 13. Page 14. mm. CSIPERKE. CSIRENOKOR. CSIPKEKÓZSA PÁRATLAN O.

kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Zsirai Jenő. Varga Krisztina. Horváth Roland.

Dr. Titton Andrea Gálfi Béla Kht. orvos-igazgató: Pomáz mellett a ... szociális intézményünk, ami egy országosan is kiemelkedő minőségű szociális ellátást ...

5 февр. 2021 г. ... feladatainak biztosításáľa Dr. Csiszer Robeľt háziorvossal (működési ... biĺosító Dľ. Molnárné dr. Vargha Katalin háziorvossal (vARMoL-.

Pap Tibor polgármester dr. Ágoston Sándor képviselő. Nyuzó Marietta képviselő. Földi Imre képviselő. Kanó József képviselő. Séllei Zsigmond képviselő.

8 мар. 2017 г. ... kocsis csaba. Mohos Attila. Tanácskozási joggal jelen van: Takács Lászlőné dr. Vass István dr. sé ri pé ter polgármester alpolgármester.

16 июн. 2016 г. ... dr" Elekes Zsolt ... Mohos Attila ké pviselő ké rdezte, hogy az önkormányzat felé milyen elvárások vannak? [Ioffner Tibor XÖSZI" vezetője ...

16 нояб. 2020 г. ... Dr. Mikula Lajos önkormányzati képviselő kérdéseinek, felvetéseinek és ... a testületi ülés, s arra is kérem önöket, hogy ha van véleményük, ...

9 дек. 2020 г. ... Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados ... A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása.

22 февр. 2018 г. ... Nincs kitétel arra vonatkozóan, hogy „apja, lánya, felesége, fia, unokája, stb. ... Horuczi Claudia Anna ... Liptai Tibor András.

Keresztes Tibor képviselő. Borbély István polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította. 12 képviselő jelen van, ...

Keresztes Tibor képviselő. Pahola Géza képviselő. Szekeres Lajos képviselő. Borbély István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, ...

Hajnal Csilla polgármester: tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőket, valamint a megjelent vendégeket, és a Nagy Út Bau Kft. képviselőjét is.

DNA Development Kft-vel történő ... Bölcsőde építésével kapcsolatos feltételes közbeszerzésről döntés (Róth ... Kft-vel megkötött szerződés módosítása).

Jenei Imre külső tag nem jelent meg. Jelenlévő meghívottak: 1. Szűcs László Gazdálkodási Főosztály. 2. Racsmány Gyula Vagyonkezelési Osztály.

Pataki Zsolt természetvédelmi őr jelezte késését, így rugalmasan a következő napirendi ... úgy jelentette meg, hogy előadó lesz Krasznai Attila és dr.

a Kopolya-forrásbarlangban és a Kis-Háló-réti beszakadásban 2013 folyamán végzett tevékenységekről és a további feltáró kutatás előkészítéséről.

13 февр. 2019 г. ... Zsirai Jenő polgármester köszönti a megjelenteket, s a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai jelen vannak, ...

Ajánlattevő neve: New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság. 1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74. Székhelye: Név:: New Line Kft. Székhely::.

Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a szavazáshoz minősített többség kell, arni azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők több mint a felének a ...

E-mail címe: Értesítés módja (telefon, e-mail, posta):. Rendelés száma: Rendelés leadásának ideje: A panasz előterjesztésének helye,.

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke. Mirkóczki Ádám (Jobbik) ... Dr. Szabó Marianna r. alezredes (Országos Rendőr-főkapitányságság).

A módosítások d lt bet vel kiemelve! ... engedélyezett és az Önkormányzat által terveztetett WC-blokkot nem kell ... haszna fontos ennek a szervezetnek.

Dreiszker és Társai Kft. 9700 Szombathely, Pinkafői út 1. Inter-Alp Kft. 1064 Budapest, Rózsa u. 80. 2/1. Miller Kft. 9700 Szombathely, Táncsics Mihály utca ...

1 июл. 2018 г. ... mely készült Perbál Község Képviselő-testületének 2018. június 11. ... 34. magyar kibertér: a globális kibertér elektronikus információs ...

WWE. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. Axami Főépítészi Iroda. DUSA ZSUZSANNA. VÉCSEY TAMÁS. SZILÁGYI ANITA. PALLAGI LINDA. 56/523-930.

8 июн. 2013 г. ... ellenőrzendő feladatok összhangjának értékeléséről. 3. ... si m űve le te k. 13 066. 15 461. 15 458. 99,98. R övid időta rta ... nt, sza.

WWE. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen 5 nem szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el a módosító javaslatot.

Alkatrész adatai: Unix Nr.:. ... Nyilatkozom, hogy az alkatrész garanciális ügyintézése során szükségessé váló alkatrész megbontáshoz hozzájárulok.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a július 4-én megtartott. Falunap nagyon jól sikerült, rengeteg ember látogatott el ...

24 нояб. 2011 г. ... Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Jankó Szabolcs a Middle Course Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez ...

kutya probléma az idén is jellemző, főleg a strandi bemenetelt illetően. ... Madarász László: érdeklődik, hogy mi történik a fövenyesi strand 900 m2-es ...

9 июл. 2021 г. ... Dr. Schauta Marcell: Farkas Roland úrhoz lenne egy kérdésem, hogy a támogatási szerződésbe a 3. pontnál, hogy a céloknál, ott más célt ide ...

7 июл. 2020 г. ... Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. A megrendelő által nyújtott információkért a ...

Beszerelő szerviz adatai. Cég neve és címe: Beszerelő neve: Dátum: Vevő aláírása: P.H.. Garanciális ügyintéző neve és aláírása: Jóváírási bizonylat száma: ...

Samu Attila főosztályvezető (Belügyminisztérium). Dr. Kovács Zoltán kormány-főtanácsadó. Dr. Babos Tibor kormány-főtanácsadó ...

Elegant rendszer 7235 gyártási szám; Zuhanykabin esetén: Radaway Torrenta PDD ... mint eladó, a fogyasztó a Termékszavatosság - Tájékoztató 2. pont - címszó.

15 окт. 2018 г. ... Ajánlattevő neve: BORSOD-BOS 2004 Kft. Székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 10. Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kft.

Javaslat az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár. Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi ...

Vizi Katalin, a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezető jelöltje. Dr. Puskás István alpolgármester. Szentei Tamás osztályvezető, Kulturális Osztály.

Tárgy: Lightronic kft. által gyártott EB3618 típusú elektronikus előtét vizsgálata. Mérés helye: Hofeka Kft. világítástechnikai és villamos laboratórium.

Szada Nagyközség Onkorinányzat Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 2018. november 29-én 16.00 órakor megtartott ... Takács László fogorvos.

Siren 7 járművekre szerelhető vadvédelmi eszköz akusztikai vizsgálata. Az eszköz hangerő kibocsátásának és használati frekvenciájának dokumentálása. Siren7.

8 сент. 2016 г. ... közbeszerzési tanácsadó és Dr. Lichy József ügyvéd. Napirendi pontok: „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) ...

2 июн. 2007 г. ... A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, ... MIVEL a megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, ... telek mellett válnak hitelessé.

Asztalos munka: bejárati ajtó javítása, belső nyílászárók javítása /nem ... csere kád +csaptelep: csere. WC csésze+öblítő berendezés, ülésdeszka: csere.

12 июл. 2009 г. ... Csipesz ételmintás. 21972-1401 ... Alexanderwerk 046 20677 Mell. lista sz. Kezelési. 1997. okt. ... Küpperbusch C/04106/52 Mell. lista sz.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.