inno sept biztonsági adatlap

16 мар. 2020 г. ... Termékazonosító: Kliniko-sept kézfertőtlenítő habszappan. 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ...

Izopropil-alkohol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és ...

Minden nap folyékony szappan – friss verziószám: 1.0 – HU. Kiadva 2018. június 11. 1/5. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP. Készült az 1223/ 2009/EK rendelet ...

3 сент. 2009 г. ... Anyag/készítmény használata Fertőtlenítő - perecetsav koncentrátum. · Gyártó/szállító: Vertrieb: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

sárga, fényes, tiszta. Szag: jellemző, nem kellemetlen ásványolaj szagú. Állapotváltozás: Folyáspont (MSZ ISO 3016): jell.ért. -42°C.

11 февр. 2017 г. ... PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/почва. 2,8 mg/kg (_). (folytatás a 4. oldalon). HU. : HEC 42 /068 K. Vizesbázisú színtelen lakk OP30 ...

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

mondat. Koncent- ráció tömeg %. Karbamid. 200-315-5. 57-13-6. -. -. 31,8-33,2. A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a ...

3 апр. 2017 г. ... YaraVita GRAMITREL. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ... Yara Hungária Kft ... [email protected].

8 февр. 2017 г. ... TAIFUN FORTE. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

Fitohorm Kukorica Plusz. Fitohorm Napraforgó. Fitohorm Olajnövény. Fitohorm Szőlő- Gyümölcs. Fitohorm Zöldség. MAKROSOL. MikroMax. Fitohorm Szója.

MAVRIK 24. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP ... Olajemulzió vizes fázisban (EW). ... Tel: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h).

Fájlnév: MSDS Folyékony szappan.doc. Verzió: 1.1. 1/4. Készült: 2008. 09. 25. Utolsó nyomtatás: 2014. 02. 07. BIZTONSÁGI ADATLAP.

Tork fertőtlenítő habszappan. Cikkszám. 520801 ... Biztonsági adatlap ehhez Tork Antimicrobial Foam Soap Tork fertőtlenítő habszappan. 1 / 11. oldal.

[email protected]. 1.4. Sürgősségi telefonszám. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat. Telefon: +36 80 20 11 99.

[email protected]. Forgalmazó: Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: hobbymuvesz@artexport.

3 апр. 2017 г. ... Vizes alapú beton festék. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. BOJA ZA BETON VODORAZREDIVA. Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat ...

ARANYFÉNY SZÚNYOGRIASZTÓ LÁMPAOLAJ. Változatszám: 5. Felülvizsgálat időpontja: 2013.12.09. Dátum. 2011.03.21. MEMÓRIA COPYCARE HUNGARY KFT.

16 мар. 2017 г. ... Ferticare 14-11-25 KOMBI 1. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Terméknév.

Tiret Professional Lefolyótisztító gél. Verzió: 9. Az előző verzió kiadása:2014.01.20. Reckitt Benckiser Kft. 1/17 oldal. Biztonsági Adatlap.

Kereskedelmi megnevezés: Arvalin LR. • Engedélysz.: 18393/1995. FM. • 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt ...

Arvalin LR. 1/7. Biztonsági adatlap. Felülvizsgálat dátuma: 2015.02.05. Verzió:3. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

18 июл. 2014 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Ciklohexanol.

ORIUS 20 EW. 1 / 8. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: ORIUS 20 EW.

1.1 Termékazonosító. · Kereskedelmi megnevezés: VERY WELL AKRIL FESTÉK RAL 9005 400 ML. · Cikkszám: 110337. · 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított ...

29 июл. 2014 г. ... Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Brigéciol D-3. 1.2 A keverék megfelelő azonosított ...

Perecetsav 15%-os. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1.Termékazonosító: Az anyag neve. : Perecetsav 15%-os. Szinonímák.

CATCH CHEMOTOX DOMOTOX EXTRA Háztartási Rovarirtószer. Előző kiadás:2006.09.29. Felülvizsgálat: 2012.10.31. Verzió szám: 1.1. 7-ből a 1. oldal.

Barbon borotvahab aeroszol. Készült: 2015. Augusztus 18. Változat:2.0 . 1. oldal/ összesen 10. BIZTONSÁGI ADATLAP. Barbon borotvahab aeroszol.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

10 сент. 2010 г. ... Alumínium-klorid, vízmentes. 7446-70-0. EEC No. 231-208-1. >95. Skin Corr. 1B (H314). Eye Dam. 1 (H318). (EUH014). Egészségügyi veszélyek.

18 нояб. 2019 г. ... Súlyos esetekben előfordulhat, hogy a bőrön lila foltok jelennek meg, és vér jelenik meg a székletben vagy a vizeletben.

DITHANE M-45. Page 1 of 7. Issued: 27/09/2012. Revision No: 0. Ref: IIL/MCZ/02800/6. 1. ANYAG/TERMÉK ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓ. Termék név:.

CNI Kft. Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2092 hrsz, Pf. 251. Tel: (06)-49 521-457;. Fax: (06)-49/522-318 e-mail cím: [email protected]. 1.4 Sürgősségi.

CNI Protegum 1. 1.12 Cikkszám: 1.13 Szinonim nevek: 1.2 Felhasználás: nyomdaipari mélytisztító, regenerálószer. 1.3 Gyártó és forgalmazó: CNI Kft.

vizibolha). 1,6-bisz (2,3-epoxi-propoxi) -hexán. 933999-84-9. 96 h. Akut hal toxicitás ... vizibolha). 12 . 2 . Perzisztencia és lebonthatóság.

Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Eritrit.

9 июн. 2016 г. ... vizibolha). OECD 211. Akut baktérium toxicitás. (11 mg/l). 3 h Eleveniszap. OECD 209. 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság.

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ... [email protected] ... SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk.

Krarusz Kft. 1907/2006/EK irányelv szerint. 8200 Veszprém, Csemete utca 3. Brill Jégoldó. Oldalszám: 1 / 11. Változat:1.0. Felülvizsgálat: 2.

Szállító: Krarusz Kft. 8200 Veszprém Csemete utca 3 . Nyitva tartás: 07:00 – 15:00 Hétfő-péntek. 2. Szakasz:Veszély meghatározása.

20 дек. 2019 г. ... Farostlemez, MDF/HDF E-LE 1,8 mm - < 8,0 mm névleges vastagságtartományban. 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ...

A biztonsági adatlap szállítójának adatai: VINARTIS Kft. H-6200 Kiskőrös. Izsáki u. 4. Tel: +36-(30)-535-2265. Fax: +36 (78) 513-140 web: www.vinartis.hu.

29 мая 2017 г. ... HÉRA PRÉMIUM MATT BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Product name ... ETTSZ zöld szám: +36 80 201199. Hívható: 0-24 (éjjel-nappal).

SOULDROPS - Esőcsepp textilöblítő koncentrátum. Biztonsági adatlap. A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően. Elkészítés időpontja: 2016. 11. 02.

CLEANECO Lefolyótisztító. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítás, erősen lúgos tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a fentitől ...

28 июл. 2021 г. ... MOL Essence 5W-30 szintetikus motorolaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

A Készítmény neve: MoTip csavarlazító MoS2 spray 400 ml. Biztonsági adatlap. Terméknév. Conforms to 93/112/EC and ISO 11014-1.

24 апр. 2017 г. ... WELL DONE Lefolyótisztító. 1.2. Azonosított felhasználás: tisztító és fertőtlenítő hatású szer. Biocid termék lakossági és.

BIO KILL EXTRA GT micro-fast. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Relevánsan azonosított.

Glory sept fertőtlenítő folyékony szappan. Oldal 1 / 10. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító.

A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 16. fejezet tartalmazza, amennyiben veszélyes alkotórészeket megnevezte.

... modell gipsz, dekorlap gipsz, villanyszerelő gipsz. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gipsz ...

9 июл. 2018 г. ... HÉRA PRÉMIUM MATT BELSŐ FALFESTÉK SZÍNES. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. : Nem áll rendelkezésre. Egyéb azonosítási lehetőségek.

27 янв. 2021 г. ... Kalcium oxid – CaO. Kereskedelmi név: Beremendi mész, Hejőcsabai mész. CAS: 1305-78-8. EINECS: 215-138-9. Molekula tömeg: 56.08 g/mol.

10 авг. 2007 г. ... SZILOR Termelő és Kereskedelmi Kft. H-1107 Budapest, Szállás u.16/a. BIZTONSÁGI ADATLAP. SZILOR EL-30. 1. oldal, összesen: 7.

(perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot.

3 нояб. 2015 г. ... Az anyag/készítmény alkalmazása: Lefolyó tisztító. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai. Gyártó/Szállító: GR. SARANTIS S.A..

10 июл. 2020 г. ... Azonosított felhasználás: mikrobiológiai készítmény, termésnövelő. A növényi növekedést elsősegítő rhizobaktériumokat és arbuszkuláris ...

SOULDROPS Felhőcsepp mosógél. Biztonsági adatlap. A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően. 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/20066EK rendelet II.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.